DIGI centrum v Brandýse nad Labem

Elixír do škol ve spolupráci s Gymnáziem J. S. Machara a za podpory Nadace Jablotron otevírá DIGI centrum kolegiálního vzdělávání pro učitele.

Slavnostní zahájení proběhne 21. 9. 2021 v 16:30 na Gymnáziu J. S. Machara.

DIGI centrum bude prostorem pro pravidelná setkávání učitelů jakékoli aprobace. Na každé setkání připraví vedoucí centra program se zaměřením nejen na digitální technologie dle aktuálních potřeb učitelů. Učitelé si budou vzájemně předávat své zkušenosti, inspirovat se, debatovat, získávat nové pohledy a poznatky, potkávat se. Zapojení učitelé společně zvládnou přechod na změny v RVP, tj. výuku “nové informatiky” a rozvoj digitální gramotnosti učitelů i žáků napříč všemi předměty. V DIGI centru se také společně podíváme na digitální gramotnost napříč předměty, jak na úpravu ŠVP, co se osvědčilo v distanční výuce, jak na hybridní výuku, využití Google Classroom, MS Teams na maximum, aplikace využitelné ve výuce, algoritmické a informatické myšlení, robotika, polytechnika, kyberbezpečnost a další.

Setkání budou probíhat dle aktuálních možností prezenčně, online nebo hybridně.

DIGI centrum spolupracuje s Gymnáziem J. S. Machara, s MAS – Střední Polabí, z.s. v rámci projektu MAP II pro Brandýsko (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529), s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a s projektem SYPO.

Posláním organizace Elixír do škol je zkvalitňování výuky digitálních technologií a fyziky na základních a středních školách.Prostřednictvím podpory učitelů, kteří se setkávají v regionálních centrech, vytváříme podmínky, které umožňují plošné zapojení aktivizujících forem výuky (badatelská forma výuky, projektové vyučování, tandemy atd.) a smysluplné využití digitálních technologií v hodinách. Tento typ výuky v dětech probouzí kreativitu, proaktivní přístup k řešení problémů a prokazatelně přispívá k efektivnímu učení. Studenti se učí komplexněji uvažovat o digitálním světě a osvojují si dovednosti, jak se v něm pohybovat a tvořit. Vizí Elixíru do škol je, aby se všechny děti ve škole učily naplno a s radostí.

Elixír do škol podporuje prostřednictvím kolegiálního vzdělávání učitelů a regionálních fyzikálních a digitálních center rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání zejména na základních a středních školách v Česku.

Vedoucí DIGI centra: Ing. Eva Kospachová