DIGI centrum v Brandýse nad Labem

zve učitele na svá pravidelná setkání. Účast na setkáních je zdarma. DIGI centrum je prostor pro vzájemné vzdělávání učitelů, sdílení zkušeností, znalostí, příjemně strávených chvil…

V rámci DIGI centra se zabýváme nejen informatikou, ale i digitální gramotností napříč všemi předměty.

Příští setkání

Prezenčně: ROBOhrátky

Koná se: středa 18. 1. 2023 16:00–17:30

K výuce nové informatiky není nutné používat roboty – ale hraní s roboty je přeci zábava. :)

Pojďme si společně vyzkoušet oživit robotické hračky. K dispozici bude Micro:bit, Cute:bot, VEX 123, VEX GO a najdou se i další… Podíváme se také na zapojení robotických hraček do výuky.

Robotické hračky lze využít nejen v informatice, ale i v jiných předmětech. :)

Vezměte s sebou své zkušenosti a nápady. Pokud chcete, můžete samozřejmě přinést svoji robotickou hračku. :)

Komu je setkání určeno: učitelům 1. a 2. st. ZŠ a SŠ

Téma je vhodné pro: především pro učitele informatiky, ale nejen pro ně


Z proběhlých setkání

Vánoční hrátky

Scratch pro každého

Hrátky s DIGI pomůckami

Soutěže a aktivity nejen do informatiky

Kybersoutěž

Hybridní výuka

Mentimetr, Umíme to


O centru

Elixír do škol ve spolupráci s Gymnáziem J. S. Machara a za podpory Nadace Jablotron otevřelo DIGI centrum kolegiálního vzdělávání pro učitele.

Slavnostní zahájení proběhlo 21. 9. 2021 v 16:30 na Gymnáziu J. S. Machara.

DIGI centrum je prostorem pro pravidelná setkávání učitelů jakékoli aprobace. Na každé setkání je připraven program se zaměřením nejen na digitální technologie dle aktuálních potřeb učitelů. Učitelé si vzájemně předávají své zkušenosti, inspirují se, debatují, získávají nové pohledy a poznatky, potkávají se. Zapojení učitelé společně zvládnou přechod na změny v RVP, tj. výuku “nové informatiky” a rozvoj digitální gramotnosti učitelů i žáků napříč všemi předměty. V DIGI centru se také společně věnujeme digitální gramotnosti napříč předměty, jak na úpravu ŠVP, co se osvědčilo v distanční výuce, jak na hybridní výuku, využití Google Classroom, MS Teams, aplikace využitelné ve výuce, algoritmické a informatické myšlení, robotika, polytechnika, kyberbezpečnost a další.

Setkání probíhají dle aktuálních možností prezenčně, online nebo hybridně.

DIGI centrum spolupracuje s Gymnáziem J. S. Machara, s MAS – Střední Polabí, z.s. v rámci projektu MAP II pro Brandýsko (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529), s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a s projektem SYPO.

Posláním organizace Elixír do škol je zkvalitňování výuky nejen v oblastech digitálních technologií, informatiky, fyziky a chemie na základních a středních školách. Prostřednictvím podpory učitelů, kteří se setkávají v regionálních centrech, vytváříme podmínky, které umožňují plošné zapojení aktivizujících forem výuky (badatelská forma výuky, projektové vyučování, tandemy atd.) a smysluplné využití digitálních technologií v hodinách. Tento typ výuky v dětech probouzí kreativitu, proaktivní přístup k řešení problémů a prokazatelně přispívá k efektivnímu učení. Studenti se učí komplexněji uvažovat o digitálním světě a osvojují si dovednosti, jak se v něm pohybovat a tvořit. Vizí Elixíru do škol je, aby se všechny děti ve škole učily naplno a s radostí.

Elixír do škol podporuje prostřednictvím kolegiálního vzdělávání učitelů a regionálních fyzikálních, chemických a digitálních center rozvoj nejen technického a přírodovědného vzdělávání zejména na základních a středních školách v Česku.

Vedoucí DIGI centra: Ing. Eva Kospachová