Co tento projekt je?

Toto je projekt třídy Sekunda k příležitosti každoročního Dne Země.

O co se snažíme?

Snažíme se o to, aby ostatní lidé nejenom o ekologických problémech jako jsou: plasty, exhalace výfukových plynů, úbytek hmyzu atd. věděli, ale aby proti nim něco dělali.

Jak toho chceme dosáhnout?

Dosáhnout toho chceme formou 14-ti denní „eko výzvy“, v rámci které bude např. den bez palmového oleje nebo den bez masa.