Domluvte se se svou třídou a vyberte si jedno z témat, jež následně zpracujete do podoby plakátu. Zpracujte téma výtvarně, používejte různé zdroje, nalepte obrázky, nezapomeňte zdroje uvést (maturitní ročníky prosíme pouze o vyjádření podpory, případně starý papír 🙂)

1 PLASTY – Rizika, čím vlastně člověka a Zemi plasty ohrožují

Jak omezit negativní dopad plastů
Opatření, jimiž můžeme přispět ke zlepšení

Třída: Prima

2 EXTRÉMY – Sucho / přívalové deště, povodně

Co všechno může způsobovat/zhoršovat sucho
Prognózy vývoje
Jak je možné zmenšovat dopady sucha
Opatření, jimiž můžeme i my přispět ke zlepšení

Třída:

3 VYMÍRÁNÍ HMYZU – Popis situace

Čím ohrožuje úbytek hmyzu člověka
Opatření, jimiž můžeme i my přispět ke zlepšení

Třída: Sexta

4 CHEMIZACE a GMO – Pesticidy, hnojiva, hormonální antikoncepce ve vodě, postřiky během skladování, GMO

Třída: Kvarta

5 NEŠETRNÉ HOSPODAŘENÍ – Eroze půdy, monokultury, nevhodné hnojení (chemie, kaly z čističek…), palmový olej – mýcení pralesů

Opatření, jimiž můžeme i my přispět ke zlepšení

Třída:

6 KVALITA VZDUCHU – Největším rizikem je…

Globální oteplování, měření kvality ovzduší
Opatření – obecně
Opatření, jimiž můžeme i my přispět ke zlepšení

Třída:

7 INVAZIVNÍ ŽIVOČIŠNÉ a ROSTLINNÉ DRUHY – Rizika a opatření

Třída:

8 INTENZIVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ VELKOCHOVY – Čím ohrožují

Metan
Rizika, opatření
Opatření, jimiž můžeme i my přispět ke zlepšení

Třída:

9 ENERGETIKA – Obnovitelné energ. zdroje – uhelná a jaderná energetika

Výhody a problémy
Opatření, jimiž můžeme i my přispět ke zlepšení

Třída: