Budova brandýského gymnázia byla postavena v letech 1925–1927 v eklektickém stylu s převahou moderního klasicismu. Tento architektonicky významný objekt v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi navrhl Ing. arch. Jaroslav Valečka ze Smíchova, stavbu provedla firma Arch. Rudolfa Karla Herynka z Vysočan. Průčelí budovy zdobí kromě hodin dvě mohutné sochy představující Jana Amose Komenského a mistra Jana Husa v nadživotní velikosti. Škola se rozprostírá na velkorysém pozemku o výměře 12 120 m2, který původně býval zahradou „Na Letné“.

Budova byla již od prvopočátku plánována pro účely brandýského gymnázia. Původní plány počítaly s tím, že se škola dočká své vlastní budovy již tři roky od založení, tedy v roce 1916, přípravné práce ale přerušila první světová válka. Již od svého postavení byla budova gymnázia připojena k městskému vodovodu i elektřině a byla vytápěna ústředním vytápěním. Součástí gymnaziálního areálu je také tzv. ředitelova vila, která je ale v dnešní době využívána brandýskou ZUŠ.

Škola má čtyři patra (suterén až druhé patro). Kromě tělocvičny, kabinetů, kmenových a odborných učeben se v ní nachází i dvě posluchárny, fyziky a chemie. Vnitřní zařízení poslucháren a učeben prochází neustálou modernizací. Všechny učebny disponují počítači a moderní audiovizuální technikou, vybavují se též interaktivními dataprojektory. Na školní zahradě se nacházejí kromě venkovního sportoviště i prostory využívané k venkovní výuce. Zahrada svou velikostí, vzrostlými stromy, rozkvetlými záhony a různými zákoutími láká studenty i profesory ke studiu a odpočinku.

Pro více informací o budově gymnázia si můžete přečíst ročníkovou práci níže.

[Galerie]