Klub absolventů Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem, z. s. je samostatný zapsaný spolek. Jeho činnost klubu řídí a organizuje Správní rada (SR).

  • Předseda SR – Jiří Sládek
  • Místopředseda SR – Ondřej Kolínský
  • Členka SR – Martina Brázdová

Na finanční záležitosti a plnění plánu činnosti a usnesení Valného shromáždění dohlíží Dozorčí rada (DR).

  • Předsedkyně DR – Kamila Rousková
  • Člen DR – Vojtěch Koubík
  • Členka DR – Nikola Junková

Bližší informace o struktuře Klubu, stanovy, plány činnosti a povinné doklady najdete ve složce Dokumenty – Klub absolventů