• Absolventi předávají zkušenost studentům – Veletrh vysokých škol
    • Propojení studentů 3. a 4. ročníků s aktuálními studenty a čerstvými absolventy VŠ oborů – jednoduše řečeno: pomůžeme současným gymplákům s výběrem oboru a konkrétní školy tím, že jim zprostředkujeme kontakt na absolventy GBL na jednotlivých univerzitách. Předání zkušeností, doporučení k přijímačkám apod. K této aktivitě připravujeme průzkum mezi studenty a databázi absolventů – mentorů, kteří by mohli své zkušenosti předat. Pokud se projekt osvědčí, udělali bychom v příštím roce na gymnáziu malý veletrh vysokých škol.
  • Noc gymnázia (2021)
  • Networkingové večery
  • Ples absolventů (2021)
  • Síťování absolventů
  • Práce s archivem školy a jeho digitalizace
  • Sportovní turnaj absolventů
  • Oslavy 110. výročí založení školy v roce 2023