Členem Klubu mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli Klubu. Členství je otevřeno všem příznivcům Gymnázia bez ohledu na to, zda jsou/byli jejich studenty, pedagogy atp.

Přihlášku lze podat písemně doporučeným dopisem na adresu sídla Klubu nebo osobně v sídle Klubu nebo elektronickou formou prostřednictvím webového formuláře dostupného na webových stránkách Klubu. Podáním přihlášky zájemce o členství zároveň uděluje souhlas s přistoupením ke stanovám Klubu.

Registrace členů bude spuštěna od listopadu.

Členský poplatek stanoví Valné shromáždění Klubu. Pro rok 2019 nebyla výše poplatku stanovena, pro rok 2020 je výše členského poplatku 200 Kč.

Jaké jsou výhody členství v Klubu absolventů?

  • Pravidelný newsletter o dění na gymnáziu
  • Zvýhodněné vstupenky na akce Klubu a gymnázia
  • Zapojení do networkingové sítě absolventů
  • Možnost zveřejnění pracovních nabídek v rámci sítě absolventů a po konzultaci s vedením školy případně i v rámci sítě studentů