Výchovný a kariérový poradce

Mgr. Hana Bláhová

  • poskytuje poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy,

  • pracuje v oblasti kariérového poradenství ve všech ročnících gymnázia.

Konzultační hodiny:

Pondělí:7.55 - 8.40
Úterý:8.50 - 9.3511.45 - 12.30
Po dohodě kdykoli

Metodik prevence

Mgr. Jitka Havlíčková

  • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů (záškoláctví, závislosti, šikany aj.)

Konzultační hodiny:

  • dle dohody

Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Staňková

  • poskytuje konzultační, poradenské a intervenční činnosti

Konzultační hodiny:

  • každou středu 8.00 - 14.00

email: k.stankova@gbl.cz