Výchovný poradce

Mgr. Monika Žofák Mattasová

  • poskytuje poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy

e-mail: vychovny-poradce@gbl.cz

Konzultační hodiny:

Pondělí:7.55 - 9.35
Po dohodě kdykoli

Kariérový poradce

Mgr. Hana Bláhová

  • pracuje v oblasti kariérového poradenství ve všech ročnících gymnázia

e-mail: h.blahova@gbl.cz

Konzultační hodiny:

Středa:12.35 - 13.20
Čtvrtek:9.35 - 10.40
Po dohodě kdykoli

Metodik prevence

Mgr. Jitka Havlíčková

  • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů (záškoláctví, závislosti, šikany aj.)

e-mail: j.havlickova@gbl.cz

Konzultační hodiny:

  • dle dohody