logo EU a MSMT

Název projektu:

Gymnázium Brandýs - Šablony II.

Reg. č. projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016737
Výzva:Šablony II
Číslo výzvy:č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
Program:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Administrativní podpora:MAS Střední Polabí, z.s.
Datum zahájení:1. 3. 2020
Předpokládané datum ukončení:28. 2. 2022
Schválená dotace MŠMT:1 423 008 Kč
Vlastní zdroje:0 Kč
Rozpočet celkem:1 423 008 Kč
—–——

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, tandemová výuka, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností, projektové dny ve škole i mimo školu.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Tento projekt je spolufinancován EU