Novinky


Vážení rodiče, milí uchazeči, v příloze k tomuto textu jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Přijatí uchazeči, kteří neodevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dní od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (v souladu s § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), se vzdávají práva být přijati na naši školu. Zápisový lístek doporučujeme odevzdat osobně v sekretariátu školy. Zároveň prosíme přijaté …   Číst dále

Od úterý 8. 6. 2021 přestává pro žáky i učitele platit povinnost nosit ve třídách ochranu dýchacích cest - roušku či respirátor. Ve společných prostorách školy - chodby, šatny atd. - tato povinnost zůstává. Děkujeme za spolupráci, vedení školy   Číst dále

V příštím týdnu bude ve škole v některých třídách realizován program NEVYPUSŤ DUŠI. Jedná se o pětihodinový prezenční program, kdy se žáci dozvědí, jaké jsou hlavní principy duševní hygieny a jak se starat o své duševní zdraví. Více informací o programu se můžete dozvědět na této stránce: www.nevypustdusi.cz Programy proběhnou podle tohoto harmonogramu: 1.A v pondělí 7.6., KVINTA v úterý 8.6., TERCIE ve středu 9.6 . …   Číst dále

V pondělí 24.5. škola již konečně ožije. Sejdou se tu všechny třídy našeho gymnázia. Maturanti přijdou k didaktickým testům. Nejprve proběhne testování žáků. Třídy nižšího gymnázia se pak budou učit dle upravených rozvrhů a třídy vyššího gymnázia se spolu s třídními budou adaptovat po dlouhém období distanční výuky na prezenční výuku. Třídy vyššího gymnázia budou v pondělí ve škole do páté vyučovací hodiny, tedy do …   Číst dále

V dokumentu najdete instrukce a doporučení, jak se správně otestovat: [vložený dokument]   Číst dále

V příštím týdnu od pondělí 17.5. bude probíhat prezenční výuka všech tříd nižšího gymnázia, tedy primy, sekundy, tercie a kvarty. Vyučování bude organizováno tak, aby se žáci různých tříd nesetkávali, výuka bude probíhat především v kmenových třídách, při dělení na jazyky apod. budou využívány pro každou třídu odlišné učebny. V pondělí ráno první vyučovací hodinu proběhne testování, a to v těchto učebnách: PRIMA - 22 …   Číst dále

Více