Novinky


Během letních prázdnin bude škola pro veřejnost otevřena každé pondělí od 9.00 hod - 12.00 hod a to: v červnu od 1.7. - 25.7.2021 v srpnu od 9.8. - 31.8.2021. Za celý tým vám přeji krásné prázdniny. Miroslava Zachariášová, ředitelka školy   Číst dále

Vážení rodiče, zveme Vás na schůzku rodičů žáků nově přijatých do primy a 1. A našeho gymnázia. Schůzka se bude konat ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 18 ti hodin v budově Gymnázia J. S. Machara, Královická 668, v Brandýse nad Labem, v místnosti č. 21 (v přízemí) pro rodiče žáků primy, v místnosti č. 35 (v prvním patře) pro rodiče žáků 1. A. Na schůzce proběhne především seznámení s vedením školy, s budoucími třídními …   Číst dále

Vážení rodiče, milí uchazeči, v příloze k tomuto textu jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Přijatí uchazeči, kteří neodevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dní od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (v souladu s § 60g odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), se vzdávají práva být přijati na naši školu. Zápisový lístek doporučujeme odevzdat osobně v sekretariátu školy. Zároveň prosíme přijaté …   Číst dále

Od úterý 8. 6. 2021 přestává pro žáky i učitele platit povinnost nosit ve třídách ochranu dýchacích cest - roušku či respirátor. Ve společných prostorách školy - chodby, šatny atd. - tato povinnost zůstává. Děkujeme za spolupráci, vedení školy   Číst dále

V příštím týdnu bude ve škole v některých třídách realizován program NEVYPUSŤ DUŠI. Jedná se o pětihodinový prezenční program, kdy se žáci dozvědí, jaké jsou hlavní principy duševní hygieny a jak se starat o své duševní zdraví. Více informací o programu se můžete dozvědět na této stránce: www.nevypustdusi.cz Programy proběhnou podle tohoto harmonogramu: 1.A v pondělí 7.6., KVINTA v úterý 8.6., TERCIE ve středu 9.6 . …   Číst dále

V pondělí 24.5. škola již konečně ožije. Sejdou se tu všechny třídy našeho gymnázia. Maturanti přijdou k didaktickým testům. Nejprve proběhne testování žáků. Třídy nižšího gymnázia se pak budou učit dle upravených rozvrhů a třídy vyššího gymnázia se spolu s třídními budou adaptovat po dlouhém období distanční výuky na prezenční výuku. Třídy vyššího gymnázia budou v pondělí ve škole do páté vyučovací hodiny, tedy do …   Číst dále

Více